Urusetia JKTNCRA
Puan Siti Salwati Fadzil

Ketua Urusetia

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

 

Puan Dhiya ‘Izzati Ahmad Jafar

Ahli

Pusat Teknologi Maklumat

       


Encik Mohd Shukri Hadafi Md Nor

Pengurus Teknikal

Pusat Teknologi MaklumatPuan Nooraida Suraya Mohd Zaib

Ahli

Pusat Teknologi Maklumat

       

Encik Azbullah Che Ibrahim

Setiausaha 1

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)


Puan Nor Hayati Mansor

Ahli

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

       
   

Puan Roslawati Hassan

Setiausaha 2

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

 

Puan Norzieana Abd Shukor

Ahli

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

       
       

Cik Nurul Syuhada Omar

Ahli

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)


       
   


   

Encik Ahmad Saiful Abdul Rani

Ahli

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)


Hubungi Kami

Tel: +603 7967 3203/7928/7776/3256/7084
Emel : urusetia_jktncra@um.edu.my / tnc_aka@um.edu.my
Portal Rasmi: https://jktncra.um.edu.my/Last modified: Monday, 23 November 2020, 2:42 PM