Ahli JKTNCRAjpt


YBhg. Prof. Dato' Dr. Husaini Omar

Ketua Pengarah
Pejabat Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi

jpt

YBrs. Prof. Ir. Dr. Robiah Yunus

Timbalan Ketua Pengarah
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi (IPTA)
jpt

YBrs. Prof. Madya Dr. Wan Zuhainis  Saad
Pengarah
Bahagian Kecemerlangan Akademik
Jabatan Pengajian Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi
Universiti Malaya

PENGERUSI JKTNCRA

YBrs. Prof. Dr. Kamila Ghazali
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaya (UM)
 UKM


YBrs. Prof. Dr. Mohammad Kassim

Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)


YBhg. Prof. Dato' Dr. Narimah Samat
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Sains Malaysia (USM)


Profesor Ts. Dr. M. Iqbal Saripan

UPM

YBrs. Prof. Ts. Dr. M. Iqbal Saripan
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Putra Malaysia (UPM)

YBrs. Prof. Sr. Dr. Hishamuddin Mohd. Ali
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
UIAM

YBrs. Prof. Dr. Ahmad Faris Ismail
Timbalan Rektor (Akademik dan Pengantarabangsaan)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
UUM

YBrs. Prof. Dr. Shahimi Mohtar
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Utara Malaysia (UUM)
UNIMAS

YBrs. Prof. Dr. Hj Ahmad Hata Rasit
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
UMS

YBrs. Prof. Dr. Rasid Mail
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Sabah (UMS)

UPSI

YBrs. Prof. Dr. Marzita Puteh
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
USIM

YBrs. Prof. Dr. Mohd. Radhi Ibrahim
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
UITM

YBrs. Prof. Dr. Hajah Roziah Mohd Janor
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Universiti Teknologi Mara (UiTM)
UTEM

YBrs. Prof. Dr. Zulkifilie Ibrahim
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)

UTHM

YBrs. Prof. Dr. Azme Khamis
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
UMT
YBrs. Prof. Ts. Dr. Mohd Zamri Ibrahim
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
UMP

YBrs. Prof. Ts. Dr. Mohd Rosli Hainin
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
UNIMAP

YBrs. Prof. Ir. Ts. Dr. Mohd Rizal Arshad
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

UNISZA

YBrs. Prof. Dr. Kamarul Shukri Mat Teh
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
UMK

YBrs. Prof. Dr. Nik Maheran Nik Muhammad

Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
UPNM

YBhg. Prof. Dato' Ts. Dr. Ahmad Mujahid Ahmad Zaidi
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
AKEPT

YBrs. Prof. Dr. Nordin Yahaya
Pengarah
Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT)
MQA

YBhg. Prof. Dato' Dr. Mohammad Shatar Sabran

Ketua Pegawai Eksekutif
Malaysian Qualifications Agency (MQA)


Last modified: Wednesday, 11 August 2021, 4:18 PM